Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume LEFTER P. DIONISIE
Adresă(e) Iasi, jud. Iași și Bârlad, jud. Vaslui – Romania
Telefon(oane) +40 744 501422
Fax(uri) +40 372 878508
E-mail(uri) dionisie.lefter@gmail.com / dionisie.lefter@expert-judiciar.net
Naţionalitate(-tăţi) româna
Data naşterii 17.10.1960
Sex / stare civila Masculin / căsătorit – doi copii
Experienţa profesională
Perioada 1985 – 1987
Funcţia sau postul ocupat inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale stagiar
Numele şi adresa angajatorului S.C. Rulmenți S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reparații mecanice – producție rulmenți
Perioada 1987 – 1991
Funcţia sau postul ocupat șef laborator incercări
Activităţi şi responsabilităţi principale Testare si omologare produse noi (rulmenti), aplicatii noi

(ex.: în domeniul feroviar)

Numele şi adresa angajatorului S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare – cercetare – rulmenti
Perioada 1991 – 1995
Funcţia sau postul ocupat sef atelier proiectare – cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare produse noi, aplicatii noi, cercetare, marketing
Numele şi adresa angajatorului S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare – cercetare; trei inventii brevetate – rulmenti
Perioada 1995 – 2000
Funcţia sau postul ocupat Imputernicit mandatat al statului / membru in Consiliul de

Administratie / director comercial si cu atributii de coordonare

unitate de transporturi

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, contractare, executie, evaluare, raportare
Numele şi adresa angajatorului S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare, top management – productie si comercializare

rulmenti

Perioada Din 1998 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Actionar unic
Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, contractare, executie, evaluare, raportare
Numele şi adresa angajatorului S.C. ETTA AUTO S.R.L. Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare, top management – expertize tehnice auto,

service auto, scoala de soferi, comert cu rulmenti; consultanta

tehnica internationala si activitati de expertiza judiciara si

extrajudiciara in domeniul auto; activitati comerciale in general

si de import – export.

Perioada 2002 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Director general
Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, organizare activitate
Numele şi adresa angajatorului S.C. FORPRES S.R.L. Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reglaje si expertizare echipamente si instalatii sub presiune
Perioada 2003 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Membru in Consiliul de Administratie
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare
Numele şi adresa angajatorului S.C. URB S.A. Brasov
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comercializare rulmenti – marketing
Perioada Din 1991 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Expert tehnic judiciar autovehicule si circulatie rutiera
Activităţi şi responsabilităţi principale Expertize judiciare si extrajudiciare
Numele şi adresa angajatorului Ministerul de Justitie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Expertize judiciare auto si circulatie rutiera. (Peste 300 de

expertize judiciare in cauze penale, pe rol la instante, sau

expertize extrajudiciare.)

Perioada Din noiembrie 2005 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Membru in Consiliul Director
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati organizatorice
Numele şi adresa angajatorului Corpului Expertilor Tehnici filiala Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociatie profesionala a expertilor tehnici
Perioada Din decembrie 2005 – 2011
Funcţia sau postul ocupat Membru in Consiliul Director National
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati organizatorice
Numele şi adresa angajatorului Corpului Expertilor Tehnici din Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Participant la elaborarea punctului de vedere al CET-R privitor

la Legea Expertizei Tehnice (judiciare si extrajudiciare)

Perioada Din decembrie 2006 – iulie 2009
Funcţia sau postul ocupat Manager
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare – management
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal de Urgenta Ëlena Beldiman” Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Top management al unei unitati sanitare cu paturi
Perioada Din aprilie 2011 – iunie 2012
Funcţia sau postul ocupat Vicepresedinte al Corpului Experților Tehnici din Romania
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati organizatorice
Numele şi adresa angajatorului  Corpului Expertilor Tehnici din Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Organizarea activitătii de formare profesională continuă a

membrilor CET-R (înfiintare institut de pregătire si formare

profesionala a expertilor judiciari)

Perioada Din iulie 2009
Funcţia sau postul ocupat Manager Tehnic, Consultant tehnic, Supervizer
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță tehnică și supervizare, engineering industrial

internațional

Numele şi adresa angajatorului Belgia, USA, China
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Rulmenți, expertizare, aplicații, engineering, auditare fabricație
Perioada Din decembrie 2006 – iulie 2009
Funcţia sau postul ocupat Manager
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare – management
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal de Urgenta Ëlena Beldiman” Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Top management al unei unitati sanitare cu paturi
Din decembrie 2014
Evaluator
Evaluare spitale
Corpul de Evaluatori al Comisiei Naționale de Evaluare a

Spitalelor

Audit spitale

Perioada Din aprilie 2015 – iulie 2016
Funcţia sau postul ocupat Director Executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare – management
Numele şi adresa angajatorului S.C. Velrom S.R.L. Târgoviște P.L. Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Top management al unei fabrici de biscuiți
Educaţie şi formare
Perioada 1979
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Matematica – mecanica / prelucrator prin aschiere
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul „Gh. Rosca Codreanu”  Barlad
Perioada 1980 – 1985
Calificarea / diploma obţinută Inginer
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Inginer mecanic, specializarea autovehicule rutiere
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea „Transporturi” – sectia Autovehicule Rutiere din

cadrul Institutului Politehnic Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sef de promotie
Perioada 1989
Calificarea / diploma obţinută Diploma absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Inventica / specializare pentru activitati inovative
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Romana – Filiala Iasi
Perioada 1992
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta 1027/29.01.1992
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management industrial
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul de Perfectionare a Personalului din Industria

Constructiilor de Masini

Perioada 16.05 – 27.05.1994
Calificarea / diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Contractul de Management
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul Roman de Management
Perioada 1994
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta 2328/31.05.1994
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Aptitudini decizionale si de cunostinte in domeniul relatiilor

economice internationale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare CEMATT S.A. Bucuresti
Perioada 1993 – 1999
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor in stiinte tehnice
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Specialitatea organe de masini (aplicație pe rulmenți de osie

de locomotive)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Doctor
Perioada 1993 – 2001
Calificarea / diploma obţinută Adeverinte
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite cursuri postuniversitare pentru expertii tehnici judiciari in

specialitatea autovehicule rutiere si circulatie rutiera

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul de Justitie
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri postuniversitare
Perioada 1999
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri pentru conducatori de unitati de transport
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Autoritatea Rutiera Romana
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Atestat profesional
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de specializare in depanarea si intretinerea

autovehiculelor la Budapesta – Ungaria

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Compania Robert Bosch – Germania
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificare recunoscuta international
Perioada 1991 – 2009
Calificarea / diploma obţinută Adeverinte
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de specializare pentru experti tehnici autovehicule

rutiere si circulatie rutiera

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Corpul Expertilor Tehnici din Romania
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perfectionari
Perioada 18.09 – 11.11. 2006, octobrie 2008
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 25/17.10.2006
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management spitalicesc
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Atestat recunoscut prin legea 95/2006 de reforma in

domeniul sanitar

Perioada 2006 – 2008
Calificarea / diploma obţinută nefinalizat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Masterand la specialitatea „Medierea Conflictelor”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Fac. de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul

Universitatii „A.I. Cuza” Iasi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Master
Perioada Din 2008 – martie 2010
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Masterat la specialitatea „M Management Sanitar,

Biostatistică şi Bioinformatică”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Medicina si Farmacie „G.T. Popa” Iasi

Facultatea de medicina dentara

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Master
Perioada 1991 – 2000
Calificarea / diploma obţinută Publicare de lucrari de specialitate
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite tribologie si organe de masini
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Simpozioane nationale si internationale (Budapesta-Ungaria,

Uppsala – Suedia, Szozopol – Bulgaria)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Participant
Perioada August 2009
                  Calificarea / diploma obţinută Diploma
                Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Manager de proiect
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

Curs acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii
         Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Calificare recunoscuta la nivel european
                                                  Perioada August 2009
                  Calificarea / diploma obţinută Diploma
                Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Formare formatori
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

 Curs acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii
         Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

 Calificare recunoscuta la nivel european

 

                                               Perioada September 2013
             Calificarea / diploma obţinută Diploma
                Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Mediere
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

Centrul Regional de Facilitare și Mediere Iași
    Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Autorizarea de practică a medierii în concordanță cu

Legea 192/2006

                                               Perioada Decembrie 2014
               Calificarea / diploma obţinută Evaluator
                Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Evaluări de spitale
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

Comisia Națională de Evaluare a Spitalelor
        Nivelul în clasificarea naţională sau                                                                                      internaţională Legea 95/2006 republicată pentru reforma în domeniul

sănătății, HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 18 septembrie 2008

(*republicată*) privind componența, atribuțiile şi modul de

organizare şi funcționare ale Comisiei NaŃionale de Acreditare

a Spitalelor*)

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba – Engleza B2 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Limba – Franceză A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
Competenţe şi abilităţi sociale capacitati de comunicare si de leadership; capacitate de

mobilizare a celor din jur; bun negociator; spirit antreprenorial,

membru ONG si asociatii profesionale; experienta si aptitudini

in afaceri;

Competenţe şi aptitudini organizatorice capacitati manageriale si de comunicare in sectoare diferite:

proiectare, comerciale, transporturi, reparatii, invatamant,

sanitar; colectivele conduse de-a lungul timpului au fost intre

10 – 8400 de angajati; experienta internationala f. buna;

peste 25 de tari vizitate; experienta atat in activitati de

administrare cat si executive. (Cifre de afaceri administrate

personal in decursul carierei: in domeniul industrial –

51 milioane dolari SUA/an, din care 34,5 milioane $ – export

si 12 milioane $ – import; in domeniul sanitar 10 milioane Euro/an)

Competenţe şi aptitudini tehnice experienta in proiectare de produs si tehnologica a

subansamblelor mecanice; experienta in sistemele de asigurare

a calitatii, trei brevete de inventie personale; cunostinte de

proprietate industriala; experienta in activități de invetiții,

productie industriala si in aplicatii de reparatii si reconditionare;

competente in management industrial, transporturi si sanitar.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului operare pe calculator; pachet Office foarte bine, CAD, grafica,

internet, comunicatii, baze de date la nivel de utilizator, etc..

Competenţe şi aptitudini artistice simt artistic, abilitati editoriale si cultura generala buna;

bun grafician; cunostinte de muzica (vioara la nivel de incepator

– absolvent al scolii generale de muzica si arte plastice).

Alte competenţe şi aptitudini automobilele; computerul.
Permis(e) de conducere Categoriile B si C (profesionist)
Informaţii suplimentare
Poate confirma despre mine:
 • Fac. Transporturi – Univ. Politehnica Bucuresti – Decan
 • Fac. Mecanica – Univ. Tehnica „Gh. Asachi” Iasi – Decan,
 • Prorector, cat. Organe de Masini;
 • Universitatea „A.I. Cuza” Iasi – catedra de psihologie;
 • Corpul Expertilor Tehnici din Romania, Consiliul Director
 • National si filialele Iasi si Vaslui;
 • Marea majoritate a marilor unitati economice din Barlad;
 • Primaria Barlad;
 • Specialisti si oameni de afaceri din domeniul rulmentilor
 • de pe intregul mapamond.
 • Ministerul Sanatatii Publice / D.S.P. Vaslui / D.S.P. Iasi
 • Universitatea de Medicina si Farmacie „G.T.Popa” Iasi
 • – sefi de clinici – imagistica medicala, neurooftalmologie,
 • gastroenterologie pediatrica, catedra de management
 • sanitar, etc.
 • Manageri de unitati sanitare din jud. Iasi si Vaslui